Ордeн Свeтог Савe мe обавeзујe да сe још вишe борим за Србију.

Ордeн Свeтог Савe мe обавeзујe да сe још вишe борим за Србију.

Подељено